Rapid-do

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

www.rapid-do.com

01. Rapid-do
02. Doel gegevens
03. Ontvangers
04. Opslag periode
05. Beveiliging
06. Jouw rechten
07. Plichten


 

01. Rapid-do

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Rapid-do. Rapid-do is een bedrijf dat zich richt op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen, onder andere door het aanbieden van hulpmiddelen in de voedselverstrekkende bedrijfsinrichtingen. Denk hierbij aan het geven van advies en leveren van voedselborgingshulpmiddelen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Rapid-do verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Rapid-do, neem dan gerust contact op!

info@rapid-do.com | Postbus 47872  | 2504 CD | Den Haag  | 070-3096717

Rapid-do is een onderdeel van CEO International B.V.
 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Rapid-do. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Rapid-do stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Rapid-do. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Misschien wel in de toekomst.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Rapid-do via de website. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,  telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Rapid-do verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
 

03. Ontvangers

De gegevens die Rapid-do ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet
De e-mail van Rapid-do wordt gehost bij CEO International B.V. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van CEO International B.V.
 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Rapid-do, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@rapid-do.com.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Rapid-do via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Rapid-do of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps verificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen, zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Rapid-do privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Ook is het domein van Rapid-do ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
 

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Rapid-do vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Rapid-do. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Rapid-do. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Rapid-do opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Rapid-do al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Rapid-do vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Rapid-do niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Rapid-do jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@rapid-do.com onder toezending van een kopie identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 

07. Plichten

Rapid-do verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Rapid-do via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Rapid-do de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Rapid-do met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Rapid-do behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Rapid-do dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Rapid-do te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de vermelde contactgegevens.