Rapid-do

Zorg en voedselveiligheid

Het is belangrijk dat patiënten, inwoners, bewoners en cliënten van zorginstellingen zo min mogelijk risico lopen. Het gaat immers om een kwetsbare doelgroep, met vaak een verhoogd risico op (extra) gezondheidsklachten. En dus wordt er door de zorgsector goed gelet op de professionele behandeling en hygiënische verzorging van een zorgbehoevende, waarbij ook veilig voedsel een cruciale rol speelt.  Regels voor voedselveilig werken zijn wettelijk verplicht voor ieder bedrijf waar voedsel wordt bereid, verwerkt en behandeld. Het is logisch dat als het gaat om een kwetsbare doelgroep ook de instellingen in de zorg die voedselveiligheid en het hygiënisch werken moeten waarborgen.

Bevel
Afbeelding 1
Afbeelding 2

HACCP en gezondheidszorg

Voedselveilig werken heeft de HACCP als basis. Dus ‘gevarenanalyse en kritische controlepunten’ staan centraal. De juiste bewaarwijze en bereiding, temperaturen, vervoer, persoonlijke hygiëne van medewerkers, bewaartermijnen van producten en schoonmaak van apparatuur; het zijn wat voorbeelden van aspecten die een rol spelen in het naleven van Hazard Analysis and Critical Control Points. Waardoor je als bedrijf de risico’s voor de gezondheid terugdringt en beheerst.

Hygiënecode zorginstellingen

Speciaal voor de voedingsverzorging in zorginstellingen is  er een hygiënecode ontwikkeld; Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie. Vanzelfsprekend voldoet deze hygiënecode aan alle wettelijke regels. Daarmee wordt de veiligheid van de maaltijden gewaarborgd. Organisaties kunnen er zelf voor kiezen een eigen plan op basis van HACCP op te stellen, of te werken volgens deze actuele hygiënecode.

Rapid-do producten in de zorg

Ook in zorginstellingen kunnen wij het werken volgens de hygiënecode en HACCP vergemakkelijken. Onze codeertang, stickers en servicepakketten maken het medewerkers makkelijker om voedselveilig te werken, zonder dat zij concessies hoeven te doen aan kwaliteit en veiligheid. Betere leesbaarheid, snelheid, duidelijkheid, uniformiteit, gebruiksgemak en service; dat zijn de positieve beoordelingen van medewerkers en hun managers in de praktijk. En dan hebben we het nog niet gehad over de tijd- en kostenbesparing. 

Wilt u weten wat de producten en oplossingen van Rapid-do voor uw bedrijf kunnen opleveren? Neem contact met ons op. We denken graag met u mee.