Rapid-do

Naleven van regelgeving

Bedrijven zijn verplicht een systeem van voedselveiligheid te hanteren, op basis van HACCP. Met de vastgestelde criteria als uitgangspunt kan een bedrijf ervoor kiezen een eigen plan van voedselveiligheid op te stellen, of te werken met een door de branche opgestelde hygiënecode. In totaal zijn er op dit moment 30 verschillende hygiënecodes, erkend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar wie ziet er nu toe op het naleven van de regels?
 

Interne controles

Allereerst zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een (voedsel)veilig product en bijbehorende werkwijze. HACCP is de basis voor een intern plan en interne controle, met eigen toezicht en borging van de regels. Dus wat moeten bedrijven zelf doen als het gaat om HACCP? Vanzelfsprekend moeten medewerkers in deze sector snappen waarom ze preventieve maatregelen moeten nemen en wat de relatie is tussen (persoonlijke)hygiëne en voedselveiligheid. Daarom is controle van de kritische controlepunten essentieel, net als eventuele bijsturing op afwijkingen.

Bevel
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3

HACCP audits

Sommige bedrijven voeren jaarlijks een complete HACCP audit uit. Dit kunnen zij zelf doen, of uitbesteden aan een extern auditbureau. Een extern bureau beoordeelt volledig objectief aan de hand van een controlelijst wat de stand van zaken is. Op basis van de bevindingen krijgen organisaties een overzicht met concrete verbeterpunten om beter aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Groot voordeel van controles door een extern bureau is dat hun onafhankelijke bevindingen vergelijkbaar zijn met een NVWA-controle.
 

NVWA controles en voedselveiligheid

Voedselveiligheid is voor consumenten zeer belangrijk. Daarom heeft de Rijksoverheid de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opdracht gegeven erop toe te zien dat bedrijven op basis van een HACCP plan werken. Hoe werkt dat toezicht door de NVWA?

  • Systeemaudit van het HACCP systeem aan de hand van inspectielijsten. Aspecten als werkwijze, temperaturen, werkomstandigheden en (persoonlijke) hygiëne worden onder de loep genomen. Audits vinden plaats in overleg met bedrijven, dus inspecteurs van de NVWA kondigen hun bezoek aan. Zowel het bedrijf als de inspecteurs bereiden zich grondig voor op een audit. 
  • Inspectie. Dit is een totaal onverwachte controle, waarbij bedrijven zich niet kunnen voorbereiden op de komst van de inspecteur. Een NVWA inspectie, die ook tijdens sluitingstijden kan worden ingepland, mag niet worden geweigerd. Bij vastgestelde overtreding kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een waarschuwing worden uitgedeeld of een boete en een proces-verbaal. In extreme gevallen kan een rechter zelfs besluiten dat een onderneming moet worden gesloten.

De producen en servicepakketten van Rapid-do helpen bedrijven en hun medewerkers op zo efficiënt mogelijke wijze te voldoen aan de HACCP. Zodat bij interne of externe audit ook duidelijk blijkt dat controle, registratie en rapportage op orde is.